Besluit kleine herstellingen

In het Besluit kleine herstellingen staat vastgelegd wie wat moet doen in jouw huurwoning, tenzij anders vastgesteld in de huurovereenkomst. In principe komt het kleine onderhoud, vaak aan de binnenkant, voor rekening van de huurder. Het grote onderhoud, wat vaak aan de buitenkant, is voor rekening van de verhuurder. Deze reparaties zijn vastgelegd in het Besluit kleine herstellingen. Zoals bedoeld in artikel 240 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Hieronder kun je de lijst bekijken.